Ojajärven kunnostushanke

Luoma-ahon kyläyhdistys on perustanut Ojajärven kunnostamista varten toimikunnan. Hankkeelle on saatu rahoitusta ELYstä, Alajärven kaupungilta ja Ähtävänjokirahastolta. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa kosteikko järven pohjoisosan valtaojan yhteyteen, sekä poistaa kasvillisuutta pohjoisosan rehevöityneistä lahdista. Tarjouksia urakasta voi jättää hankkeen yhteyshenkilölle Kai Hannulabackalle sähköpostitse kai.hannulabacka@icloud.com 19.9.2019  saakka. Urakka sisältää siis sekä kosteikon rakentamisen, että kasvillisuuden poiston lahdista.

Kosteikkosuunnitelma, ProAgria
Kunnostusraportti, Ramboll

Ojajärven kunnostukseen haettu rahoitusta

Ojajärven kunnostustoimikunta on hakenut rahoitusta järven pohjoispään kasvillisuuden raivausnuottausta ja kosteikon rakentamista varten. Hankkeen kokonaiskustannus on 30 780 euroa, josta Elyn osuus on 50 %. Loput rahoituksesta haetaan Ähtävänjokirahastolta 5000 euroa ja Alajärven kaupungilta 5000 euroa. Talkootyön osuudeksi kunnostustoimikunnalle jää 5000 euron kattaminen työ- ja konetyötunneilla. Hankkeen seurannan tekee ELYlle ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

ojajärvi

Luoma-aho on vuoden eteläpohjalainen kylä 2018!

Eteläpojhjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Heikki Korkealaakso kertoi valinnan Vuoden 2018 eteläpohjalaiseksi kyläksi olleen tasainen. Luoma-ahon kylä toimii monella eri taholla tehden yhteistyötä yritysten ja kaupungin kanssa. Se on vastannut hyvin haastaeisiin ja pyrkinyt ratkomaan ongelmia yksin ja kumppaneiden avustuksella. Luoma-aho palkittiin Ilmajoen Könnissä lauantaina 17.11.2018 kyläseminaarin yhteydessä.

vuoden eteläpohjalainen kylä
Kyläyhdistyksen edustajat kävivät pokkaamassa vuoden eteläpohjalainen kylä 2018 palkinnon. Marjo Vistiaho, Sirkka Rajala, Soili Mäki ja Elina Försti.